Tuesday, 13 December 2011

stock management.


kumpulan kami membuat 'assignment' tentang pengurusan stok. kami bersepakat untuk memilih 'Iqra' Institute' yang merupakan anak syarikat kepada 'BINA BANGSA SDN SHD'.

semasa membuat kerja lapangan, kami banyak menggunakan telefon bimbit sebagai alat utama dalam menyempurnakan lagi kerja kami. 

Antara penggunaan telefon bimbit ialah kami mengambil gambar lokasi sebagai bukti kajian. selain itu, kami juga merekod video tambahan untuk mendapatkan maklumat daripada responden.

secara konklusinya, telefon bimbit banyak membantu kerja kami. sekian.
 

No comments:

Post a Comment